Imagine proiect

Titlul proiectului: „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ȘI INGINERIE A ELECTROSERVICE DISTRIBUTIE SRL PRIN ÎNFIINȚAREA UNUI NOU PUNCT DE LUCRU ÎN MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA”, cod SMIS: 131078

Denumirea beneficiarului:

S.C. ELECTRO-SERVICE DISTRIBUTIE SRL

Scopul  si obiectivele specifice:

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității a ELECTRO-SERVICE DISTRIBUTIE SRL prin înființarea unei capacități de prestare servicii de proiectare și inginerie, în municipiul Râmnicu Vâlcea într-o perioada de 24  luni de la semnarea contractului de finanțare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Înființarea unui punct de lucru în Municipiul Râmnicu Vâlcea într-o perioadă de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare;

Dotarea societații cu echipamente performante și software specifice activităților de proiectare și inginerie într-o perioadă de 24 luni de la semnarea contractului de finantare;

Internaționalizarea activității societății într-o perioadă de 24 luni de la semnarea contractului de finantare;

Rezultatele:

1. Rezultat 1 – Infiintarea unei capacitati de prestari servicii de proiectare si inginerie prin construirea unei cladiri de birouri ce va deservi drept nou punct de lucru al societatii, situata in Mun. Ramnicu Valcea, Str Raureni, nr 290B, in cadrul caruia va fi autorizat punctul de lucru si CAEN 7112 la acesta.

Angajarea a 4 persoane, minim una dintre acestea apartinand categoriilor defavorizate definite conform Ghidului Solicitantului.

2. Rezultat 2: Achizitionarea de echipamente si dotari atat pentru functionalizarea cladirii cat si cele specifice prestarii serviciilor de proiectare si inginerie.

-48 dotari si echipamente achizitionate, 3 softuri specifice domeniului de proiectare instalatii, recertificarea ISO 9001 si certificarea voluntara neacreditata a serviciului de proiectare instalatii fotovoltaice

3. Rezultat 3 – Participarea companiei in calitate de expozant la targul international The smarter E Europe, Munchen Germania

Perioada de implementare: 45 luni, respectiv între data 29.04.2020 și data 30.12.2023.

Valoarea totală a proiectului(defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională):

Valoarea totală a proiectului este de 2.677.603,50 lei , din care asistența financiară nerambursabilă este de 1.449.113,00 lei (din care 1.231.746,05 lei FEDR si 217.366,95 lei Buget de stat).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.rowww.mfe.gov.rowww.inforegio.rofacebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

 www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro